T. 2, S. 2 (2017)

Mục lục

Bài viết

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA Tóm tắt PDF
Bùi Huy Khôi, Nguyễn Thị Ngân 1-8
COOC-CFI: THUẬT TOÁN HIỆU QUẢ KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN ĐÓNG TRÊN DỮ LIỆU GIAO DỊCH Tóm tắt PDF
Phan Thành Huấn 9-16
MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG CHỐNG SÉT VAN BẰNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EMTP Tóm tắt PDF
Võ Tiến Dũng, Trần Duy Trinh, Võ Tiến Trung, Vũ Anh Tuấn 17-22
SỰ HÌNH THÀNH MÔ SẸO PHÁT SINH PHÔI SINH DƯỠNG VÀ CÂY CON TỪ NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG GIỐNG ĐỊA LAN LAI VÀNG HOÀNG HẬU (CYMBIDIUM HYBRID “FX750”) Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Lan, Trần Thị Hoàn Anh 23-31
ẢNH HƯỞNG CỦA Mo, B, Cu VÀ GIBBERELLIN ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY CỦ ĐẬU (Pachyrhizus erosus L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT PHA CÓ BÓN MỨC PHÂN KALI KHÁC NHAU TẠI QUẢNG NAM Tóm tắt PDF
Trần Minh Thắng, Nguyễn Tấn Lê 32-38
VI NẤM FUSARIUM OXYSPORUM VL1.23: PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH VÀ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH TRÊN CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) Tóm tắt PDF
Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Tuấn 39-47
ĐỊNH DANH YẾU TỐ “THỊ DÂN - BẢN THỂ ĐẠI DIỆN XÃ HỘI” CỦA THÀNH PHỐ TRONG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU THÀNH PHỐ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Ngô Văn Bình 48-55
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Thu Thủy, Lữ Phi Nga 56-63
ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH KHOẢNG TRỐNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Duy Viễn 64-73
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ CẬN LÂM SÀNG TRONG TIÊN LƯỢNG KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN NHI NHIỄM HIV Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Tiến, Đặng Vũ Phương Linh, Đặng Minh Điềm, Dương Hải Yến, Trần Thị Anh 74-81
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA HỒ CHÍ MINH VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Quý 82-87
KĨ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Phạm Nhân Thành 88-92
HÀNH VI QUYẾT ĐỊNH CHỌN NƠI LÀM VIỆC CỦA NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt PDF
Hồ Quang Thanh 93-103